Individuaalnõustamine

  • Unetuse kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia (unetus ja unerütmi häired).

  • Täiskasvanute psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia (meeleolu- ja isiksushäired).

  • Vastsündinute ja imikute une korrigeerimine, vanemate nõustamine.

  • Laste ja noorte une korrigeerimine ja nõustamine.

INDIVIDUAALNÕUSTAMINE

SEMINARID

LOENGUD

KOOLITUSED

TÖÖTOAD

INFOTUNNID KOOLIDELE JA LASTEAEDADELE

Koolitused, seminarid, töötoad ja infotunnid 

Viin läbi unealaseid koolitusi, töötubasid, infotunde ettevõtetes, koolides, lasteaedades ja terviseasutustes.

Koolituste pikkus varieerub vastavalt soovile (1 tund - mitme päevane koolitus). Koolituste sisu on kokkuleppeline. Toon mõned põhilised teemad: une füsioloogia, unehäired, unehäirete ravimeetodid, unetuse spetsiifiline, laste unespetsiifiline, unetuse kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia võtted, tööstress ja pinge, tehnikad ebameeldivate mõtetega tegelemiseks, tehnikad paremaks uinumiseks, teadveloleku (mindfulness) tehnikad jne.